Professor, D.Sc., Ph.D. Marek Kozicki

2011

  1. B. Niewiadomska, M. Kozicki, A. Skorupa, M. Szewczuk, Ł. Niewiadomski, A. Woźnica, J. Prażmowska, A. Wajda, A. Grządziel, M. Sokół
    "Wykorzystanie żelu polimerowego VIPARnd w dozymetrii 3D promieniowania jonizującego",

    V Zjazd Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, 17-18 Maja 2011r., Gliwice

  2. M. Kołodziejczyk, M. Kozicki, J. Rosiak, S. Bielecki
    "Próby budowy i zastosowania sztucznych narządów hybrydowych",

    VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Forum Wojskowej Farmacji i Medycyny, ksiązka abstraktów 127-137, Celestynów, 14-16 września 2011r.