Professor, D.Sc., Ph.D. Marek Kozicki

2022

 1. E. Sasiadek-Andrzejczak, M. Jaszczak, P. Maras, M. Dudek, M. Piotrowski and M. Kozicki.
  1D, 2D, and 3D dosimetry - A brief overview of the DosLab Group's research work, 21st World Textile Conference, Autex,
  Lodz, Poland, JUNE 7-10, 2022 (online, poster)
  Abstract
 2. E. Sasiadek-Andrzejczak and M. Kozicki
  SMART PAPER. Innowacyjne materiały i technologie w inżynierii materiałowej tekstyliów, ISBN: 978-83-66741-80-5, pub. Politechnika Łódzka, str. 21-26

2019

 1. M. Kozicki, A. Berg, P. Maras, M. Jaszczak, M. Dudek
  3D dosimetry of low radiation doses in radiotherapy and radiology applications, XVIII PTBR National Meeting Satellite Symposium Applications of low radiation doses in medical diagnosis and therapy, Book of abstracts, p. 26, September 17-18, 2019, Jan Kochanowski University in Kielce, Poland (lecture by MK)
 2. M. Kozicki, P. Maras, M. Jaszczak, M. Dudek
  High resolution low dose 3D radiochromic and polymer gel dosimeters, XVIII PTBR National Meeting Satellite Symposium Applications of low radiation doses in medical diagnosis and therapy, Book of abstracts, p. 30, September 17-18, 2019, Jan Kochanowski University in Kielce, Poland (poster)
 3. A. Pawlaczyk, A. Adamska, M. Kozicki, J. Albińska, M.I. Szynkowska
  Characterization of chitosan hydrogels modified with gold nanoparticles
  20th European Meeting on Environmental Chemistry, 2-5 December 2019, Lodz, Poland; a book of abstracts, p.123

2018

 1. M Kozicki, M Jaszczak, P Maras and M Dudek
  A chemical evolution of NVP-containing VIPAR-family 3D polymer gel dosimeters – a brief overview
  Proceedings: 10th International Conference on 3D and Advanced Dosimetry. 10th IC3DDose Meeting Duke Kunshan University, China, Sept. 16-19, 2018
 2. M Kozicki, M Jaszczak, K Kwiatos, P Maras, S Kadlubowski, R Wach and M Dudek
  Three-dimensional radiochromic and polymer gel dosimeters with Pluronic F-127 matrix – a review of current research
  Proceedings: 10th International Conference on 3D and Advanced Dosimetry. 10th IC3DDose Meeting Duke Kunshan University, China, Sept. 16-19, 2018

2017

 1. K. Kwiatos, S. Kadłubowski, M. Dudek i M. Kozicki
  Pomiary optyczne nowych trójwymiarowych żeli dozymetrycznych na bazie blokowego kopolimeru tlenku etylenu i tlenku propylenu, XVIII Konferencja Nuaukowa Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Politechnika Łódzka, Łódź, 2017, Poland
 2. E. Sąsiadek, M. Kozicki, I. Karbownik, S. Kadłubowski
  Modyfikowane włókna poliakrylonitrylowe - dozymetry 2D, XVIII Konferencja Nuaukowa Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Politechnika Łódzka, Łódź, 2017, Poland

2016

 1. M. Jaszczak, M. Dudek, P. Maras, M. Kozicki
  Hydrożelowe układy dozymetryczne do wykorzystania w radioterapiiMała Wielka Nauka - w Labiryncie Nauki, 9-10.12.2016, Łódź, Poland
 2. K. Kwiatos, M. Jaszczak, M. Dudek, M. Kozicki
  Dozymetry polimerowe do wykorzystania w radioterapii - analiza z wykorzystaniem spektroskopii Ramana, Mała Wielka Nauka - w Labiryncie Nauki, 9-10.12.2016, Łódź, Poland
 3.  M. Jaszczak, K. Kwiatos, M. Kozicki, M. Dudek
  Spektroskopia Ramana w analizie polimerowych żeli dozymetrycznych, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Nowoczesne Technologie w Inżynierii Powierzchni, 25-28.09.2016, Łódź – Spała, Poland
 4. M. Jaszczak, M. Dudek, P. Maras, M. Kozicki
  P
  olymer gel dosimetry for 3D dose distribution measurements in radiotherapy, VI Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej, 11-13.04.2016Rogów, Poland
 5. A. Matusiak, M. Kozicki, E. Leśniewska, A. Pawlaczyk, M.I. Szynkowska
  Ocena zawartości srebra w hydrożelach chitozanowo - srebrowych oraz w tkaninach modyfikowanych za pomocą roztworów koloidalnych hydrożeli41. Międzynarodowe Seminarium Naukowo - Techniczne „Chemistry for Agriculture” 27 - 30 listopad 2016, Karpacz
 6. A. Pawlaczyk, M. Kozicki, E. Leśniewska, M. Kołodziejczyk, A. Matusiak, M.I. Szynkowska
  Ocena antybakteryjnych właściwości hydrożeli oraz modyfikowanych tkanin bawełnianych w zależności od stężenia chitozanu i azotanu srebra, XXI Konferencja "Nowoczesne Metody Instrumentalne w Analizie Śladowej", str. 49, ISBN: 978-83-89379-44-3, 8 - 9 grudnia 2016 r., Warszawa, Poland
 7. M. Kozicki, K. Kwiatos, M. Jaszczak, P. Maras, S. Kadłubowski, E. Sąsiadek, M. Dudek
  Using 3D dosimetry in radiotherapy: DosLab-Poland experience, 6-8.10.2016, CESORO, Ustroń, Poland (Oral presentation)
 8. A. Skorupa, M. Kozicki, P. Maras, M. Ciszek, Ł. Boguszewicz, M. Sokół
  Application of high field MR micro-imaging in polymer gel dosimetry, 6-8.10.2016, CESORO, Ustroń, Poland
 9. K. Kwiatos and M. Kozicki
  Composition and optimization of dye dosimeter based on polyethylene oxide-polypropylene oxide copolymer, XVII Scientific Conference of the Faculty of Material Technologies and Textile Design, Lodz University of Technology, 2016, Lodz, Poland
 10. E. Sąsiadek and M. Kozicki
  A device for analysis of 2D/3D dosimeters, XVII Scientific Conference of the Faculty of Material Technologies and Textile Design, Lodz University of Technology, 2016, Lodz, Poland
 11. K. Kwiatos, M. Kozicki, S. Kadłubowski
  Barwnikowe dozymetry polimerowe do pomiarów dawki promieniowania jonizującego oraz UV,  III Edycja Konferencji Mała Wielka Nauka „W labiryncie nauki” 9 – 10 grudnia 2016, Łódź, Poland
 12. K. Kwiatos and M. Kozicki
  3D dye gels for ionizing and UV radiation dose distribution measurements,  VI Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej, 11 – 13.04.2016, Rogów, Poland

2015

 1. M. Kozicki, P. Maras, E. Sąsiadek, K. Kwiatos, M. Jaszczak, M. Dudek
  Report on the 2D/3D dosimetry research in Lodz, Poland Group: past, present and the future
  Congress of Polish Society of Medical Physics, 50th anniversary of PSMP, Warsaw, Poland, September 3-5, 2015, Book of abstracts, p. 100 (Oral presentation) 

 2. K. Kwiatos, P. Maras and M. Kozicki
  Three-dimensional dye gel dosimeters for radiotherapy dosimetry
  Congress of Polish Society of Medical Physics, 50th anniversary of PSMP, Warsaw, Poland, September 3-5, 2015, Book of abstracts, p. 65 (Poster presentation)

 3. M. Jaszczak, M. Dudek, P. Maras and M. Kozicki
  VIPAR 3D Polymer gel dosimeter for radiotherapy dosimetry: approach to further optimisation of composition
  Congress of Polish Society of Medical Physics, 50th anniversary of PSMP, Warsaw, Poland, September 3-5, 2015, Book of abstracts, p. 66 (Poster presentation) 

 4.  E. Sąsiadek, P. Maras and M. Kozicki
  Textile based dosimeter for 2D ionizing radiation measurements
  Congress of Polish Society of Medical Physics, 50th anniversary of PSMP, Warsaw, Poland, September 3-5, 2015, Book of abstracts, p. 64 (Poster presentation)  

2014

 1.  M. Kozicki and P. Maras
  The polyGeVero® software for fast and easy computation of 3D radiotherapy dosimetry data
  IC3DDose, September 4-7, 2014, Ystad, Sweden (Poster & 1 min express presentation)

2013

 1. M. Domżalska, T. Biegański, P. Maras, M. Kozicki
  "Zastosowanie 3T rezonansu magnetycznego do pomiarów dozymetru 3D promieniowania jonizującego w radioterapii" (eng. "Application of 3T MR to 3D dosimetry of radiation in radiotherapy")
  3 Zastosowanie systemów rezonansu magnetycznego 3.0T w badaniach naukowych i w praktyce klinicznej, Łódź, 15-16 listopada 2013, Książka abstraktów str. 16 (prezentacja ustna)

2012

 1. P. Sobotka, M. Kozicki, P. Maras, Ł. Boniecki, K. Kacperski, A.W. Domański
  "Optical scanner for 3D radiotherapy polymer gel dosimetry",

  Integrated Optics - Sensors, Sensing Structures and Methods, February 27 - March 2, 2012, Szczyrk, Poland

2011

 1. B. Niewiadomska, M. Kozicki, A. Skorupa, M. Szewczuk, Ł. Niewiadomski, A. Woźnica, J. Prażmowska, A. Wajda, A. Grządziel, M. Sokół
  "Wykorzystanie żelu polimerowego VIPARnd w dozymetrii 3D promieniowania jonizującego",

  V Zjazd Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, 17-18 Maja 2011r., Gliwice

 2. M. Kołodziejczyk, M. Kozicki, J. Rosiak, S. Bielecki
  "Próby budowy i zastosowania sztucznych narządów hybrydowych",

  VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Forum Wojskowej Farmacji i Medycyny, ksiązka abstraktów 127-137, Celestynów, 14-16 września 2011r.

2010

 1. E. Rybicki, E. Matyjas-Zgondek, A. Bacciarelli, M. Kozicki, K. Nossent, A. Pawlaczyk and M.I. Szynkowska
  "Antibacterial finishing of flat textiles by ink-jet printing (focal presentation), NIP26",

  26th International Conference on Digital Printing Technologies and Digital Fabrication, Austin, Texas, USA, September 19-23, 2010

2009

 1. E. Rybicki, E. Matyjas-Zgondek, A. Bacciarelli and M. Kozicki
  "Bio- and Nanotechnology in Department of Textile Finishing - TUL, Workshop on Progress in Bio- and Nanotechnology, European Centre of Bio- and Nanotechnology ECBNT",

  Technical University of Lodz, Poland, 12-14 February, 2009, Book of abstracts, p. 88

 2. E. Sąsiadek and M. Kozicki
  "Textile dosimeters for ultraviolet and ionizing radiation measurements",

  4th European Young Investigator Conference, Collegium Polonicum, Słubice Poland, Book of abstracts, p.39 (O-17), June 18-21, 2009

 3. M. Kozicki, P. Maras, K. Rybka, E. Sąsiadek, J. Jankowski, A.C. Karwowski
  "3D polymer gel dosimetry for radiotherapy - a new polymer gel dosimeter",

  4th European Young Investigator Conference, Collegium Polonicum, Słubice Poland, June 18-21, 2009, Book of abstracts, p.72 (P-24)

 4. M. Kozicki, B. Sobierajska., A. Karolczak, E. Sąsiadek, J. Wojnar, K. Piechota, E. Rybicki
  "Układy o podłożu włókienniczym przeznaczone do zastosowań biomedycznych, Konferencja naukowo-techniczna, Perspektywy rozwoju technik, technologii i architektury tekstyliów",

  InnovaTex2009, 01-02.06.2009, Łódź, Książka abstraktów, 49-58

 5. E. Sąsiadek and M. Kozicki
  "Textile dosimeters for ultraviolet radiation measurements",

  XII Scientific Conference of Faculty of Material Technologies and Textile Design, 2009

 6. M. Kozicki, E. Sąsiadek, P. Maras, T. Biegański
  "Układy do dwu- i trójwymiarowych pomiarów dawek promieniowania wysokoenergetycznego" (ang. "System for two- and three-dimensional measurements of high energy radiation"),

  52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 12-16 września 2009, Książka abstraktów, str. 290 (komunikat ustny)

 7. E. Sąsiadek i M. Kozicki
  "Tekstylne dozymetry do pomiarów promieniowania ultrafioletowego" ang. "Textile dosimeters for ultraviolet radiation measurements"),

  52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 12-16 września 2009, Książka abstraktów, str. 290 (komunikat ustny)

 8. M. Kozicki, J.M. Rosiak
  "A system for high resolution 3D radiation dose distribution measurements",

  8th LOWRAD International Conference on the Effects of Low Doses and Very Low Doses of Ionizing Radiation on Humane Health and Biotopes, 28-30 September 2009, Rio de Janeiro, Brazil, Book of abstracts p. 30 ( Oral and poster presentation)

 9. M. Kozicki, E. Sąsiadek, E. Rybicki
  "Composite textile-based systems antibacterialy active and radiation detectors",

  3rd International Congress on Competitive Innovation, Research and Technology-based Solutions, AITEX, October 28-29, 2009, Alcoy, Spain (poster presentation; materials on-line available at www.aitex.es for registered participants)

2008

 1. M. Kozicki, P. Maras, K. Rybka, T. Biegański
  "VIPARnd - GeVero® tool in planning of TPS scheduled brain tumour radiotherapy, DOSGEL2008",

  5th International Conference on Radiotherapy Gel Dosimetry, Preliminary Proceedings, Hersonissos, Crete, Greece, 29.09-03-10.2008, 372-377

 2. M. Kozicki, P. Maras, J. Jankowski and A.C. Karwowski
  "Polymer gel - TPS radiotherapy dosimetry GeVero® software for ionizing radiation absorbed dose 3D distribution calculations, DOSGEL2008",

  5th International Conference on Radiotherapy Gel Dosimetry, Preliminary Proceedings, Hersonissos, Crete, Greece, 29.09-03-10.2008, 378-382

 3. E. Sasiadek, F. E. Rybicki and M. Kozicki
  "Textile dosimeters for ionizing radiation dose distribution measurements in radiotherapy",

  XI Conference of Faculty of Engineering and Marketing of Textile, 2008

2007

 1. E. Pantelis, P.Pappagianis, P. Karaiskos, Y. Seimenis, L. Petrokokkinos, M. Kozicki
  "Output factor measurement of a G4 CyberKnife image guided robotic SRS system using polymer gels",

  9th Biennial ESTRO Meeting On Physics and Radiation Technology for clinical Radiotherapy Barcelona, September 8 13, 2007

 2. M. Kozicki, P. Maras, K. Rybka, T. Bieganski, S. Kadłubowski, L. Petrokokkinos
  "On the development of the VIPAR polymer gel dosimeter for three-dimensional dose measurements",

  3rd International Symposium on "Reactive polymers in inhomogeneous systems, in melts, and at interfaces", September 23-26, 2007, Dresden Germany, Abstract book, 240, P3-32

 3. L. Petrokokkinos, M. Kozicki, E. Pantelis, I. Seimenis, K. Pantelis, C. Antypas, J. Fijuth, L. Sakelliou
  "Characterization of a new polymer gel for radiosurgery dosimetry using Magnetic Resonance Imaging",

  4th International Conference on Imaging Technologies in Biomedical Sciences, 22 - 28 September 2007, Milos Conference Center George Eliopoulos Milos Island, Greece, Book of abstracts, 60

2006

 1. M. Kozicki, K. Rybka, T. Bieganski, L. Petrokokkinos, A. Angelopoulos
  "Adaptation of basic MRI protocols for the implementation of polymer gel dosimetry in clinical setting",

  23rd Annual Scientific Meeting of the European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology (ESMRMB 2006), e-Poster no. 663 on-line available (see www.esmrmb.org), Proceedings p. 107, September 21-23, 2006, Warsaw, Poland

2005

 1. P. Papagiannis, G. Lymperopoulou, P. Karaiskos, I. Seimenis, D. Baltas, E. Stiliaris, M. Kozicki, J.M. Rosiak
  "Polymer gel dosimetry of low energy LDR interstitial brachytherapy seeds",

  Medical Physics, Proceedings of the jointly held Congresses ICMP 2005, BTM 2005, September 14-17, Nuremberg, Germany, Biomedizinische Technik, 50, 133-134, 2005

 2. L. Petrokokkinos, I. Striligas, E. Pappas, P. Baras, P. Sandilos, M. Kozicki, J.M. Rosiak, A. Angelopoulos
  "Polymer gel-MRI for the quantification of volume averaging dose underestimation in gamma knife small field dosimetry",

  Medical Physics Proceedings of the jointly held Congresses ICMP 2005, BTM 2005, September 14-17, Nuremberg, Germany, Biomedizinische Technik, 50, 743-744, 2005

 3. L. Petrokokkinos, M. Kozicki, P. Baras, A. Angelopoulos, P. Papagiannis, K. Rybka, J. Fijuth, T. Bieganski
  "Implementing polymer gel dosimetry in clinics with basic MRI installations",

  Medical Physics Proceedings of the jointly held Congresses ICMP 2005, BTM 2005, September 14-17, Nuremberg, Germany, Biomedizinische Technik, 50, 1061-1062, 2005

 4. E. Pappas, T.G. Maris, L. Petrokokkinos, M. Kozicki, I. Striligas, A. Angelopoulos, L. Sakelliou, N. Gourtsoyiannis
  "Experimental determination of the PTW Pinpoint ion chamber size effect using polymer gel dosimeter",

  Medical Physics Proceedings of the jointly held Congresses ICMP 2005, BTM 2005, September 14-17, Nuremberg, Germany, Biomedizinische Technik, 50, 1081-1082, 2005

 5. E. Rybicki, B. Filipowska, M. Kozicki
  "Bactericidal textiles",

  Medical Physics Proceedings of the jointly held Congresses ICMP 2005, BTM 2005, September 14-17, Nuremberg, Germany, Biomedizinische Technik, 50, 1569-1570, 2005

 6. M. Kozicki, L. Petrokokkinos, P. Papagiannis, L. Sakelliou, A. Angelopoulos, E. Pappas, J.M. Rosiak
  "Study of VIPAR gel dosimeter dose range improvement",

  Medical Physics Proceedings of the jointly held Congresses ICMP 2005, BTM 2005, September 14-17, Nuremberg, Germany, Biomedizinische Technik, 50, 1368-1369, 2005

 7. M. Kozicki, L. Sakelliou, A. Angelopoulos, J.M. Rosiak
  "Polymer gel dosimetry",

  Workshop on Polymeric Biomaterials, September 26-28, Lodz, Poland, Proceedings pp. 15-16, 2005

 8. E. Rybicki, B. Filipowska, M. Kozicki, A. Jeziorski, J. Jakubik
  "New generation therapeutic dressings on the basis of surface modified textiles",

  V International Scientific Conference MEDTEX, November 28-29, Lodz, Poland, Proceedings pp. 118-121 (lecture), 2005 (ISBN 83-911012-3-1)

 9. M. Kozicki, L. Sakelliou, A. Angelopoulos, J.M. Rosiak
  "Polymeric composites for radiotherapy applications",

  V International Scientific Conference MEDTEX, November 28-29, Lodz, Poland, Proceedings pp. 9-14 (opening lecture), 2005

2004

 1. K. Filipczak, I. Janik, M. Kozicki, P. Ulanski, R. Olkowski, M. Lewandowska-Szumiel, J.M. Rosiak
  "Irradiation of poly(e-caprolactone) mechanism of radiation-induced processes and preliminary tests of a tissue-engineering application",

  6th International Symposium on Ionizing Radiation and Polymers, IRaP, September 25-30, Houffalize, Belgium, 2004

 2. L. Petrokokkinos, L. Sakelliou, T. Bieganski, M. Kozicki, A. Angelopoulos, J.M. Rosiak
  "Radiation therapy gel dosimetry",

  Gliwice Scientific Meetings 2004, November 19-20, Gliwice, Poland, book of abstract, 61

 3. M. Kozicki, T. Bieganski, K. Rybka, P. Pappagiannis, L. Sakelliou, A. Angelopoulos, L. Petrokokkinos, J.M. Rosiak
  "Gel dosimetry coupled with MRI technique for radiotherapy dosimetry",

  V Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego (eng. V Symposium of the Polish Medical Magnetic Resonance Society), June 17-19, 2005, Szczyrk, Poland

2003

 1. P. Kipouros, P. Karaiskos, M. Kozicki, P. Baras, I. Seimenis, G. Anagnostopoulos, A. Angelopoulos, P. Sandilos
  "VIPAR polymer gel -MRI dosimetry for 3D dose verification in modern radiotherapy",

  VII EFOMP Congress, 30th NVKF Annual Scientific Meeting, May 20-23, 2003; Physica Medica, 19, N. 1, January-March 2003, book of abstract, 83

 2. M. Kozicki, K. Filipczak, J.M. Rosiak
  "Reakcje N,N'-metylenobisakryloamidu z rodnikami hydroksylowymi, elektronami uwodnionymi i atomami wodoru w roztworze wodnym",

  Mikrosympozjum Kinetyczne metody badania mechanizmow reakcji w roztworach, Poznan, 23 maja, 2003, book of abstrakt, P2

 3. M. Kozicki, J.M. Rosiak
  "Basic properties of a new PABIG polymer gel dosimeter for dose distribution assessment in radiotherapy treatment",

  2nd International Symposium on Reactive Polymers in Inhomogeneous Systems, in Melts and at Interfaces, September 28 October 1, 2003, Dresden, Germany, book of abstract, S3/33

 4. M. Kozicki, M. Kołodziejczyk, K. Filipczak, P. Ulanski, I. Janik, J.M. Rosiak
  "Preparation of polymeric macrocapsules for cell cultivation",

  XIII Conference "Biomaterials in Medicine and Veterinary", October 9-12, Rytro, Poland, Eng. Biomaterials, 30-33, 77-78, 2003

2002

 1. J.M. Rosiak, I. Janik, S. Kadłubowski, M. Kozicki, P. Kujawa, P. Stasica i P. Ulanski
  "Nano-, micro- and macroscopic hydrogels synthesized by radiation technique",

  IRaP'2002 - International Symposium on Ionizing Radiation and Polymers, Sainte-Adele, Canada, September 21-26, 2002

 2. J.M. Rosiak, I. Janik, S. Kadlubowski, M. Kozicki, P. Kujawa, P. Stasica, P. Ulanski
  "Radiation Formation of Hydrogels for Biomedical Applications",

  Experts Meeting of the IAEA on Modern Trends in Biomaterials Engineering, University of Washington, Seattle, WA, USA, 30.09-04.10.2002

 3. P. Ulanski, I. Janik, S. Kadlubowski, M. Kozicki, P. Kujawa, M. Pietrzak, P. Stasica i J.M. Rosiak
  "Hydrogel biomaterials",

  International Conference MEDTEX'2002, Lodz, October 7-8, 2002, 17-26

2001

 1. M. Kołodziejczyk, M. Kozicki, K. Kuzdak, M.A. Continenza, L.A. Pajewski, P. Fiedor, J.M. Rosiak
  "Encapsulation of the fibroblasts step to the construction of a hybrid artificial organ",

  IXth International Workshop on Bioencapsulation, Warsaw, Poland 11-13.05.2001, poster no 15, book of abstract, 60

2000

 1. M. Kozicki, J.M. Rosiak
  "Dozymetr hydrozelowy do radioterapii",

  Seminarium Biomaterialy, Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Lodzka, Lodz 09.12.2000, referat nr 14, 32-33

 2. M. Kolodziejczyk, K. Kuzdak, M.A. Continenza, M. Kozicki, J.M. Rosiak, L.A. Pajewski, P. Fiedor
  "Enkapsulacja komorek-proby skonstruowania hybrydowych, sztucznych organow",

  Seminarium Biomaterialy, Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Lodzka, Lodz 09.12.2000, referat nr 6, 16-17

1999

 1. M. Kozicki, P. Kujawa, L. Pajewski, M. Kołodziejczyk, J. Narębski, J.M. Rosiak
  "Encapsulation of living cells toward artificial, hybrid organs",

  International Conference of Biomaterials, Cracow'99, Poland, 30.05-02.06.1999, Poster. No P.22, book of abstract, 75

 2. M. Kozicki, P. Kujawa, J. M. Rosiak
  "Encapsulation of living cells towards artificial, hybrid organs",

  Fifth International Conference on Frontiers of Polymers and Advance Materials & NATO, Advanced Research Workshop. Polymers and Composites for Special Applications, Poznan, Poland, 21-25 June, 1999; book of abstract, 225

 3. J.M. Rosiak, I. Janik, S. Kadlubowski, M. Kozicki, P. Kujawa, P. Ulanski
  "Radiation formation of hydrogels for biomedical applications",

  Third Research Co-ordination Meeting on The Use of Radiation Processing to Prepare Biomaterials for Applications in Medicine, IAEA CRP (F2. 20.24), Ankara, Turkey, 15-19 November, 1999

1998

 1. M. Kolodziejczyk, J. Narebski, L. Pajewski, M.A. Continenza, M. Kozicki, P. Ulanski, J.M. Rosiak
  "Sztuczna tarczyca",

  INTER-TECHNOLOGY, Miedzynarodowe Targi Nowoczesnych Technologii, Wzornictwa Przemyslowego, Innowacji Technicznych i Wynalazkow, Lodz, Poland 4-6.06.1998