Professor, D.Sc., Ph.D. Marek Kozicki
2021
 1. M. Kozicki, E. Sąsiadek
  "Sposób wytwarzania dozymetrów do pomiaru promieniowania UV, w postaci tabletek" (pol.); eng.: "A method of producing dosimeters for measuring UV radiation in the form of tablets", P.418676 (Polish Patent; patent application 13.09.2016; granted: 05.03.2021)
 2. M. Kozicki, E. Sąsiadek 
  "Sposób wytwarzania odwracalnych dozymetrów filmowych" (pol.); eng.: "A method of producing reversible film dosimeters", P.418675 (Polish Patent, patent application 13.09.2016; granted: 17.03.2021)
 3. M. Kozicki, Z. Stempień
  "Sposób drukowania obiektów 3D z hydrożeli chemicznych i fizycznych" (pol.); eng.: "The method of 3D printing of chemical and physical hydrogels", P.429746 (Polish Patent, patent application: 26.04.2019; granted: 14.10.2021)
 4. M. Kozicki, E. Sąsiadek, I. Karbownik
  "Sposób oznaczania oryginalności wyrobów włókienniczych i papierowych" (pol.); eng.: "The method of marking the originality of textiles and paper products", P.419133 (Polish Patent, patent application 17.10.2016; granted: 22.07.2021)
 5. M. Kozicki, E. Sąsiadek
  "Sposób oznaczania oryginalności wyrobów papierowych" (pol.); eng.: "The method of making the originality of paper products", P.419132 (Polish Patent, patent application 17.10.2016; granted: 22.07.2021)

2013

 1. M. Kozicki, M. Kołodziejczyk, L.A. Pajewski, J.M. Rosiak
  "Sposób wytwarzania otoczek alginianowych na alginianowych sferach komorowych oraz sposób zabezpieczania żywych komórek enkapsulowanych w tych sferach lub regulowania uwalniania substancji aktywnych biologicznie immobilizowanych/enkapsulowanych w tych sferach" (eng. "The method of protection of the alginate chamber spheres with alginate membranes and the method of diffusion regulation of substances immobilised or encapsulated within the chamber spheres; encapsulation of cells"),

  Polish Patent no 217937 (2013-11-07); (submitted: 2012-03-15) 
   
 2. M. Kozicki and E. Sąsiadek
  "Sposób barwienia i drukowania płaskich wyrobów włókienniczych" (eng. "A method of printing and dyeing of textiles")
  Polish Patent No 216014 (2013-06-25); (submitted 2010-07-05)
   
 3. E. Rybicki, M. Kozicki, E. Matyjas-Zgondek, A. Bacciarelli, K. Nossent
  "Sposób abtybakteryjnego i antygrzybicznego wykończenia płaskich wyrobów włókienniczych" (eng. "A method of antibacterial and anifungal finishing of flat textiles")
  Polish Patent No 215037 (2013-03-07); (submitted: 2010-03-23) 
   
 4. E. Matyjas-Zgondek, A. Bacciarelli, E. Rybicki, M. Kozicki, K. Nossent
  "Sposób antybakteryjnego, antygrzybicznego i zabezpieczającego przed promieniowaniem UV wykończenia płaskich wyrobów włókienniczych" (eng. "A method of antibacterial, antifungal and anti-UV finishing of flat textiles)
  Polish Patent No 216235 (2013-03-07); (submitted: 2010-03-23) 
   
 5. K. Gniotek, J. Zięba, M. Frydrysiak, J. Leśniakowski, M. Tokarska, E. Rybicki, M. Kozicki, H. Kapusta
  "Fantom do testowania elektrod tekstylnych do elektrostymulacji prądowej mięśni" (eng. " Phantom for assessment of textile electrods for electrostimulation of muscles")
  Polish Patent No 214977 (2013-10-31); (submitted: 2010-10-19) 

 

2011 

 1. M. Kozicki, J. M. Rosiak, L. Sakelliou, A. Angelopoulos
  "Dozymetr żelowy do pomiarów rozkładów przestrzennych dawek promieniowania jonizującego i promieniowania UV" (eng. "Gel dosimeters for UV light and ionizing radiation dose distribution spatial measurements")

  Polish Patent No 208876 (2011-01-14); (submitted: 2007-09-03) 

 2. M. Kozicki, J. M. Rosiak, L. Sakelliou, A. Angelopoulos
  "Dozymetr żelowy do pomiarów rozkładów przestrzennych dawek promieniowania jonizującego i promieniowania UV" (eng. "Gel dosimeters for UV light and ionizing radiation dose distribution spatial measurements")

  Polish Patent No 208875 (2011-01-14); (submitted: 2007-09-03)
   
 3. M. Kołodziejczyk, M. Kozicki, L.A. Pajewski, J. M. Rosiak
  "The method of preparation of alginate chamber spheres and the method of encapsulation of viable cells or imobilisation of biologically active substances inside those spheres" (Polish title: "Sposób wytwarzania alginianowych sfer komorowych oraz sposób enkapsulacji żywych komórek lub immobilizacji substancji aktywnych biologicznie w tych sferach")
  Polish Patent No 209482 (2011-04-15); (submitted: 2007-02-09) 
   
 4. E. Matyjas-Zgondek, E. Rybicki, A. Bacciarelli, M. Kozicki, M. Kołodziejczyk   
  "Sposób wytwarzania nanocząstek srebra oraz sposób antybakteryjnego wykończenia tekstyliów przy użyciu nanocząstek srebra" (eng. "The method of preparation of silver nanoparticles and functional finishing of textiles with the particles")

  Polish Patent No 214690 (2011-02-18); (submitted: 2008-02-18) 

 

2010

 1. M. Kozicki, E. Rybicki, E. Sąsiadek
  "Sposób wytwarzania dozymetru do pomiarów promieniowania UV, promieniowania jonizującego i rozkładów przestrzennych dawek promieniowania UV i promieniowania jonizującego" (eng. Method of preparation of dosimeter for UV light and ionizing radiation measurements and measurements of UV light and ionizing radiation dose distribution)
  Polish Patent No 208671 (2010.12.27); (submitted: 2007-09-03)
   
 2. M. Kozicki, E. Rybicki, E. Sąsiadek 
  „Sposób wytwarzania dozymetru do pomiarów promieniowania UV, promieniowania jonizującego i rozkładów przestrzennych dawek promieniowania UV i promieniowania jonizującego” (eng. Method of preparation of dosimeter for UV light and ionizing radiation measurements and measurements of UV light and ionizing radiation dose distribution)
  Polish Patent No 208671 (2010-12-27); (submitted: 2007-09-03)

 3. E. Rybicki, B. Filipowska, A.Walawska, M.Kozicki, E. Matyjas-Zgondek
  "Sposób nadawania płaskim wyrobom włókienniczym właściwości antybakteryjnych i antygrzybiczych" (eng. "The method of antifungal and antibacterial finishing of textiles")
  Polish Patent No 214689 (2010-12-21); (submitted: 2008-02-18) 

 4. E. Rybicki, B. Filipowska, A.Walawska, M.Kozicki, E. Matyjas-Zgondek
  "Sposób nadawania płaskim wyrobom włókienniczym właściwości antybakteryjnych i antygrzybiczych" (eng. "The method of antifungal and antibacterial finishing of textiles")
  Polish Patent No 214689 (2010-12-21); (submitted: 2008-02-18) 

 

2008

 1.  M. Kozicki, E. Rybicki, E. Matyjas-Zgondek"Sposób nadawania właściwości antybakteryjnych płaskim wyrobom włókienniczym" (eng. "Functional finishing of flat textiles - antimicrobial activity")Polish Patent No 218579 (submitted as P-386762: 2008-12-10; granted 06.05.2014