Professor, D.Sc., Ph.D. Marek Kozicki

Pulse radiolysis

 Papers

 1. Kozicki M., Kujawa P., Rosiak J.M.
  "Pulse radiolysis study of diacrylate macromonomer in aqueous solution, Radiat. Phys. Chem., 65, 133-139 (2002)"

  Abstract

 2. Kozicki M., Filipczak K., Rosiak J.M.
  "Reactions of hydroxyl radicals, H atoms and hydrated electrons with N,N'-methylenebisacrylamide in aqueous solution. A pulse radiolysis study, Radiat. Phys. Chem., 68, 827-835 (2003)",

  Abstract

Conference contributions

 1.  M. Kozicki, K. Filipczak, J.M. Rosiak
  "Reakcje N,N'-metylenobisakryloamidu z rodnikami hydroksylowymi, elektronami uwodnionymi i atomami wodoru w roztworze wodnym",
  Mikrosympozjum Kinetyczne metody badania mechanizmow reakcji w roztworach, Poznan, 23 maja, 2003, book of abstrakt, P2

Patents 

---