Associate Professor, D.Sc., Ph.D. Marek Kozicki

Marek Kołodziejczyk, PhD
(Research Officer and Lecturer, Adjunct)

Address: Institute of Technical Biochemistry
Technical University of Lodz, Poland
Stefanowskiego 4/10, 90-924 Łódź, Poland

Phone: +48 +42 631 33 67 (+48 605 611 209)

E-mail: marek.kolodziejczyk@p.lodz.pl
Activity

Bacterial cellulose:
He carries out research on application of bacterial cellulose in medicine at the Institute of Technical Biochemistry, headed by Professor Stanislaw Bielecki.

Bacterial cellulose is produced by Acetobacter xylinum. The bacteria form an elastic membrane that resembles highly hydrated swollen skin. The shape of the membrane can be adapted to personal needs and depends on specific requirements and time of production process. The membrane, after purification and sterilization, can be used as wound healing dressings for treatment extensive burn wounds. Due to hydrophilic nature of the membrane, wounds can be cured faster without scar formation.


Another application of bacterial cellulose is hernia treatment. The cellulose membrane can be design to fulfill requirements typical of implantation into human body. High compatibility of cellulose membrane allows using it as a substitute of blood vessels or support of disrupted nerves.


Finally, experiments on modification of bacterial cellulose have lead to construction of cartilages that can be useful for reconstruction of nasal septum or auricle as well as trachea walls.
Co-operation:
Laboratory of Experimental Surgery at the Medical University of Lodz, Copernicus Hospital, Lodz, Poland

Dipartimento di Chimica, Ingegneria Chimica e Materiali, Universita degli Studi dell'Aquila, L'Aquila, Italia

Selected publications:
Kozicki M., Kujawa P., Pajewski A.L., Kołodziejczyk M., Narębski J.M., Rosiak J.M.,
"Encapsulation of living cells towards artificial, hybrid organs", Eng. Biomaterials, 7-8, 11-15 (1999)

Pomorski L., Bartos M., Amsolik M., Ciepłucha J., Jóźwik K., Narębski J.M., Pisarek H., Kołodziejczyk M., Kuzdak K.,
"Thyroid cryotherapy in an experimental rat model- topography of temperature during therapy and functional results", Criobiology, 41, 51-57 (2000)

Fiedor P., Kołodziejczyk M., Fesołowicz S., Rosiak J.M., Sabat M.
"Przeszczepianie izolowanych wysepek trzustki", Transplantologia Kliniczna, (red. M. Rowiński, J. Wałaszewski, L. Paczka), 394 - 409, PZWL, Warszawa, 2004, ISBN 83-200-2746-2

Śmietański M., Bigda J., Iwan K., Kołodziejczyk M., Krajewski J., Śmietański I.A., Gumiela P., Bury K., Bielecki S., Śledziński Z.,
"Assessment of usefulness by different tacks in laparoscopic ventral hernia repair, Surgical Endoscopy, 21, 925- 928 (2007)
Selected conference contributions:
Wichman R., Kuzdak K., Kołodziejczyk M., Rosiak J.M., Pietrzak M.
A study of application of polymer guidance tubes in peripheral nerve regeneration in animal model, International Symposium on Ionizing Radiation and Polymers, Sainte-Adele, Canada, 21-26 September, 2002

Kozicki M., Kołodziejczyk M., Filipczak K., Ulański P., Janik I., Rosiak J.M.
Wytwarzanie makrokapsułek polimerowych z przeznaczeniem do hodowli komórek. XIII Konferencja "Biomateriały w medycynie i weterynarii", Rytro, 10-12 października 2003
Patent Applications:
S. Bielecki, A. Krystynowicz, M. Kołodziejczyk, J. Bigda, M. Śmietański, J. Janku,
Biomateriał z mikrobiologicznej celulozy do użytku wewnętrznego, sposób wytwarzania biomateriału oraz zastosowanie biomateriału z mikrobiologicznej celulozy w chirurgii tkanek miękkich, Polish Patent Application, P- 381388 (4.12.2006)

M. Kołodziejczyk, M. Kozicki, L.A. Pajewski, J.M. Rosiak,
Sposób wytwarzania alginianowych sfer komorowych oraz sposób enkapsulacji żywych komórek lub immobilizacji substancji aktywnych biologicznie w tych sferach; Polish Patent Application, P-381727 (09.02.2007)

W. Ambroziak, D. Kręgiel, K. Dziedziczak, J.M. Rosiak, M. Kołodziejczyk,
Sposób unieruchamiania komórek drożdży, Polish Patent Application, P- 383493 (08.10.2007)

E. Rybicki, M. Kołodziejczyk, A. Bacciarelli, E. Matyjas- Zgondek,
Sposób wytwarzania nanocząstek srebra oraz sposób antybakteryjnego wykańczania tekstyliów przy użyciu nanaocząstek srebra, Polish Patent Application, P- 384485 (18.02.2008)
Awards:
Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego w kategorii "Wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii" za celulozowy materiał opatrunkowy (2006)

Special Award, Health and Medicine Innova (2007)

Gold Medal with distinction, 56 Brussels and International Contest, BRUSSELS - EUREKA, "Bacterial cellulose biomaterial for external applications" (2007)

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze oraz Dyplom dla Instytutu Biochemii Technicznej Politechniki Łódzkiej oraz Akademii Medycznej w Gdańsku za projekt pod nazwą: Biomateriał z mikrobiologicznej celulozy do użytku wewnętrznego (2008)

Złoty Medal na 19 -ej Międzynarodowej Wystawie Inwencji, Innowacji Technologii - ITEX 2008, Kuala Lumpur, Malezja, za projekt "Biomateriał z mikrobiologicznej celulozy do użytku wewnętrznego" (2008)

Special Award of President of Korea Invention Academy, Hong, Soung-Mo na 18-ej Międzynarodowej Wystawie Inwencji, Wzornictwa Przemysłowego i Technologii - ITEX 2008, Kuala Lumpur, Malezja, (2008)