Professor, D.Sc., Ph.D. Marek Kozicki

Textile finishing: antimicrobial

Papers

 1. Kozicki M., Sąsiadek E., Kołodziejczyk M., Komasa J., Adamus A., Maniukiewicz W., Pawlaczyk A., Szynkowska M., Rogowski J., Rybicki E.
  Facile and durable antimicrobial finishing of cotton textiles using a silver salt and UV light, Carbohydr. Polym., 91, 115-127   (2013)
  Abstract
 2. E. Rybicki, E. Matyjas-Zgondek, A. Bacciarelli, M. Kozicki, K. Nossent, A. Pawlaczyk and M.I. Szynkowska
  "Antibacterial finishing of flat textiles by ink-jet printing (focal presentation), NIP26",
  26th International Conference on Digital Printing Technologies and Digital Fabrication, Austin, Texas, USA, September 19-23, 2010 (Conference paper)
  Abstract

Conference contributions

 1.  E. Rybicki, B. Filipowska, M. Kozicki
  "Bactericidal textiles",
  Medical Physics Proceedings of the jointly held Congresses ICMP 2005, BTM 2005, September 14-17, Nuremberg, Germany, Biomedizinische Technik, 50, 1569-1570, 2005
 2. E. Rybicki, E. Matyjas-Zgondek, A. Bacciarelli and M. Kozicki
  "Bio- and Nanotechnology in Department of Textile Finishing - TUL, Workshop on Progress in Bio- and Nanotechnology, European Centre of Bio- and Nanotechnology ECBNT",
  Technical University of Lodz, Poland, 12-14 February, 2009, Book of abstracts, p. 88
 3. M. Kozicki, B. Sobierajska., A. Karolczak, E. Sąsiadek, J. Wojnar, K. Piechota, E. Rybicki
  "Układy o podłożu włókienniczym przeznaczone do zastosowań biomedycznych, Konferencja naukowo-techniczna, Perspektywy rozwoju technik, technologii i architektury tekstyliów", InnovaTex2009, 01-02.06.2009, Łódź, Książka abstraktów, 49-58 (Conference paper in Polish)
 4. M. Kozicki, E. Sąsiadek, E. Rybicki
  "Composite textile-based systems antibacterialy active and radiation detectors",
  3rd International Congress on Competitive Innovation, Research and Technology-based Solutions, AITEX, October 28-29, 2009, Alcoy, Spain (poster presentation; materials on-line available at www.aitex.es for registered participants) 
 5. E. Rybicki, E. Matyjas-Zgondek, A. Bacciarelli, M. Kozicki, K. Nossent, A. Pawlaczyk and M.I. Szynkowska
  "Antibacterial finishing of flat textiles by ink-jet printing (focal presentation), NIP26",
  26th International Conference on Digital Printing Technologies and Digital Fabrication, Austin, Texas, USA, September 19-23, 2010 
 6. A. Matusiak, M. Kozicki, E. Leśniewska, A. Pawlaczyk, M.I. Szynkowska
  Ocena zawartości srebra w hydrożelach chitozanowo - srebrowych oraz w tkaninach modyfikowanych za pomocą roztworów koloidalnych hydrożeli, 
  41. Międzynarodowe Seminarium Naukowo - Techniczne „Chemistry for Agriculture” 27 - 30 listopad 2016, Karpacz
 7. A. Pawlaczyk, M. Kozicki, E. Leśniewska, M. Kołodziejczyk, A. Matusiak, M.I. Szynkowska
  Ocena antybakteryjnych właściwości hydrożeli oraz modyfikowanych tkanin bawełnianych w zależności od stężenia chitozanu i azotanu srebra, XXI Konferencja "Nowoczesne Metody Instrumentalne w Analizie Śladowej", str. 49, ISBN: 978-83-89379-44-3, 8 - 9 grudnia 2016 r., Warszawa, Poland

Patents

 1. E. Rybicki, M. Kozicki, E. Matyjas-Zgondek, A. Bacciarelli, K. Nossent
  "Sposób abtybakteryjnego i antygrzybicznego wykończenia płaskich wyrobów włókienniczych" (eng. "A method of antibacterial and anifungal finishing of flat textiles")
  Polish Patent No 215037 (2013-03-07); (submitted: 2010-03-23) 
 2. E. Matyjas-Zgondek, A. Bacciarelli, E. Rybicki, M. Kozicki, K. Nossent
  "Sposób antybakteryjnego, antygrzybicznego i zabezpieczającego przed promieniowaniem UV wykończenia płaskich wyrobów włókienniczych" (eng. "A method of antibacterial, antifungal and anti-UV finishing of flat textiles)
  Polish Patent No 216235 (2013-03-07); (submitted: 2010-03-23) 
 3. E. Matyjas-Zgondek, E. Rybicki, A. Bacciarelli, M. Kozicki, M. Kołodziejczyk
  "Sposób wytwarzania nanocząstek srebra oraz sposób antybakteryjnego wykończenia tekstyliów przy użyciu nanocząstek srebra" (eng. "The method of preparation of silver nanoparticles and functional finishing of textiles with the particles")
  Polish Patent No 214690 (2011-02-18); (submitted: 2008-02-18) 
 4. E. Rybicki, B. Filipowska, A.Walawska, M.Kozicki, E. Matyjas-Zgondek
  Sposób nadawania płaskim wyrobom włókienniczym właściwości antybakteryjnych i antygrzybiczych" (eng. "The method of antifungal and antibacterial finishing of textiles")
  Polish Patent No 214689 (2010-12-21); (submitted: 2008-02-18) 
 5. M. Kozicki, E. Rybicki, E. Matyjas-Zgondek
  "Sposób nadawania właściwości antybakteryjnych płaskim wyrobom włókienniczym" (eng. "Functional finishing of flat textiles - antimicrobial activity")
  Polish Patent No - expected to be released (submitted as P-386762: 2008-12-10)