Professor, D.Sc., Ph.D. Marek Kozicki

2011 

 1. M. Kozicki, J. M. Rosiak, L. Sakelliou, A. Angelopoulos
  "Dozymetr żelowy do pomiarów rozkładów przestrzennych dawek promieniowania jonizującego i promieniowania UV" (eng. "Gel dosimeters for UV light and ionizing radiation dose distribution spatial measurements")

  Polish Patent No 208876 (2011-01-14); (submitted: 2007-09-03) 

 2. M. Kozicki, J. M. Rosiak, L. Sakelliou, A. Angelopoulos
  "Dozymetr żelowy do pomiarów rozkładów przestrzennych dawek promieniowania jonizującego i promieniowania UV" (eng. "Gel dosimeters for UV light and ionizing radiation dose distribution spatial measurements")

  Polish Patent No 208875 (2011-01-14); (submitted: 2007-09-03)
   
 3. M. Kołodziejczyk, M. Kozicki, L.A. Pajewski, J. M. Rosiak
  "The method of preparation of alginate chamber spheres and the method of encapsulation of viable cells or imobilisation of biologically active substances inside those spheres" (Polish title: "Sposób wytwarzania alginianowych sfer komorowych oraz sposób enkapsulacji żywych komórek lub immobilizacji substancji aktywnych biologicznie w tych sferach")
  Polish Patent No 209482 (2011-04-15); (submitted: 2007-02-09) 
   
 4. E. Matyjas-Zgondek, E. Rybicki, A. Bacciarelli, M. Kozicki, M. Kołodziejczyk   
  "Sposób wytwarzania nanocząstek srebra oraz sposób antybakteryjnego wykończenia tekstyliów przy użyciu nanocząstek srebra" (eng. "The method of preparation of silver nanoparticles and functional finishing of textiles with the particles")

  Polish Patent No 214690 (2011-02-18); (submitted: 2008-02-18)