Professor, D.Sc., Ph.D. Marek Kozicki

Sensors

Papers
 
 1. Kozicki M., Sąsiadek E., Kadlubowski S., Dudek M., Karbownik I.
  Radiation sensitive polyacrylonitrile microfibres doped with PDA nanoparticles
  Radiat. Phys. Chem. 169 (2020) 107751
  Abstract
 1. Kozicki M., Sasiadek E., Karbownik I., Maniukiewicz W.
  Doped polyacrylonitrile fibres as UV radiation sensors 
  Sensor. Actuat. B-Chem., 213, 234–243 (2015)
  Abstract

Conferences

 1. E. Sąsiadek, M. Kozicki, I. Karbownik, S. Kadłubowski
  Modyfikowane włókna poliakrylonitrylowe - dozymetry 2D, XVIII Konferencja Nuaukowa Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Politechnika Łódzka, Łódź, 2017, Poland