Professor, D.Sc., Ph.D. Marek Kozicki

3D dye gel dosimetry

Papers

 1. M. Kozicki, P. Maras
  An Optical Reusable 2D Radiochromic Gel-Based System for Ionising Radiation
  Measurements in Radiotherapy
  Molecules 29, 2558, 2024
  Abstract
 2. M. Piotrowski, P. Maras and M. Kozicki
  On the Use of the Fricke-Pluronic F-127 Gel Dosimeter for Radiation Isocenter
  Testing of a Medical Linear Accelerator
  Materials 17 1521, 2024
  Abstract
 3. Marek Kozicki and Piotr Maras
  Dozymetria 3D w radioterapii. Rys historyczny, typy dozymetrów, charakterystyka i aplikacje
  (eng. 3D dosimetry in radiotherapy. Historical outline, types of dosimeters, characteristics and applications)
  Fizyk Inżynier Medyczny, 12(1), 27-43, 2023, ISSN 2300-1410 (in Polish)
  Link to the journal
 4. Marek Kozicki, Marcin Bartosiak, Piotr Maras, Radosław Wach, Slawomir Kadlubowski
  First Combined, Double-Density LCV-Pluronic F-127 Radiochromic Dosimeter Mimicking
  Lungs and Muscles
  Adv. Mater. Technol. 2023, 2201023
  Abstract
 5. Malwina Jaszczak, Elżbieta Sąsiadek‐Andrzejczak and Marek Kozicki
  Discolouring 3D Gel Dosimeter for UV Dose Distribution Measurements
  Materials, 15, 2546 (2022)
  Abstract
 6. Michał Piotrowski, Piotr Maras, Sławomir Kadłubowski and Marek Kozicki
  Study of the Optimal Composition and Storage Conditions of the Fricke−XO−Pluronic F−127 Radiochromic Dosimeter
  Materials,15, 984 (2022)
  Abstract
 7. M Kozicki, M Jaszczak, K Kwiatos, P Maras, S Kadlubowski, R Wach and
  M Dudek
  Three-dimensional radiochromic and polymer gel dosimeters with Pluronic F-127 matrix – a review of current research
  Journal of Physics: Conf. Series 1305 (2019) 012035
  Abstract
 8. Kouvati K, Jaszczak M, Papagiannis P, Kadlubowski S, Wach R, Maras P, Dudek M and Kozicki M
  Leuco crystal violet-Pluronic F-127 3D radiochromic gel dosimeter
  Phys. Med. Biol. 64 (2019) 175017 (14pp)
  Abstract
 9. Kwiatos K.Maras P.Kadlubowski S.Stempień Z.Dudek M. and Kozicki M.
  Tetrazolium salts-Pluronic F-127 gels for 3D radiotherapy dosimetry 
  Phys. Med. Biol. 63  095012 (10pp) (2018)
  Abstract
 10. Kozicki M., Kwiatos K., Dudek M., Stempien Z. 
  Radiochromic gels for UV radiation measurements in 3D
  Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 351 197–207 (2018)
  Abstract
 11. Kozicki M., Kwiatos K., Kadlubowski S., Dudek M.
  TTC-Pluronic 3D radiochromic gel dosimetry of ionizing radiation
  Phys. Med. Biol. 62 5668–5690 (2017)
  Abstract
 12. Kozicki M., Bartosiak M., Dudek M., Kadlubowski S.
  LCV-Pluronic F-127 dosimeter for UV light dose distribution measurements
  J. Photochem. Photobiol. A 405 112930 (2020) 
  Abstract

 Conference contributions

 1. M Kozicki, M Jaszczak, K Kwiatos, P Maras, S Kadlubowski, R Wach and M Dudek
  Three-dimensional radiochromic and polymer gel dosimeters with Pluronic F-127 matrix – a review of current research
  Proceedings: 10th International Conference on 3D and Advanced Dosimetry. 10th IC3DDose Meeting Duke Kunshan University, China, Sept. 16-19, 2018
 2. K. Kwiatos, S. Kadłubowski, M. Dudek i M. Kozicki
  Pomiary optyczne nowych trójwymiarowych żeli dozymetrycznych na bazie blokowego kopolimeru tlenku etylenu i tlenku propylenu, XVIII Konferencja Nuaukowa Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Politechnika Łódzka, Łódź, 2017, Poland
 3. K. Kwiatos and M. Kozicki
  Composition and optimization of dye dosimeter based on polyethylene oxide-polypropylene oxide copolymer, XVII Scientific Conference of the Faculty of Material Technologies and Textile Design, Lodz University of Technology, 2016, Lodz, Poland
 4. K. Kwiatos, M. Kozicki, S. Kadłubowski
  Barwnikowe dozymetry polimerowe do pomiarów dawki promieniowania jonizującego oraz UV,  III Edycja Konferencji Mała Wielka Nauka „W labiryncie nauki” 9 – 10 grudnia 2016, Łódź, Poland
 5. K. Kwiatos and M. Kozicki
  3D dye gels for ionizing and UV radiation dose distribution measurements,  VI Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej, 11 – 13.04.2016, Rogów, Poland
 6. M. Kozicki, P. Maras, E. Sąsiadek, K. Kwiatos, M. Jaszczak, M. Dudek
  Report on the 2D/3D dosimetry research in Lodz, Poland Group: past, present and the futureCongress of Polish Society of Medical Physics, 50th anniversary of PSMP, Warsaw, Poland, September 3-5, 2015, Book of abstracts, p. 100 (Oral presentation) 
 7. K. Kwiatos, P. Maras and M. Kozicki
  Three-dimensional dye gel dosimeters for radiotherapy dosimetry
  Congress of Polish Society of Medical Physics, 50th anniversary of PSMP, Warsaw, Poland, September 3-5, 2015, Book of abstracts, p. 65 (Poster presentation)