Professor, D.Sc., Ph.D. Marek Kozicki

2017

  1. K. Kwiatos, S. Kadłubowski, M. Dudek i M. Kozicki
    Pomiary optyczne nowych trójwymiarowych żeli dozymetrycznych na bazie blokowego kopolimeru tlenku etylenu i tlenku propylenu, XVIII Konferencja Nuaukowa Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Politechnika Łódzka, Łódź, 2017, Poland
  2. E. Sąsiadek, M. Kozicki, I. Karbownik, S. Kadłubowski
    Modyfikowane włókna poliakrylonitrylowe - dozymetry 2D, XVIII Konferencja Nuaukowa Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Politechnika Łódzka, Łódź, 2017, Poland