Professor, D.Sc., Ph.D. Marek Kozicki

Former Msc students23'"8878

 Supervisor: Professor, DSc, PhD Marek Kozicki

Justyna Kobierska
(2000/2001, at the IARC, TUL)

MSc thesis title:

Preparation of protective membranes on chamber spheres and assessment of model compounds diffusion kinetics from the spheres

(pol.: Wytwarzanie otoczek ochronnych na sferach komorowych i ocena szybkości uwalniania z nich związków modelowych)

 

Katarzyna Sobczyk
(2001/2002, PhD in 2008 at the IARC, TUL)

MSc thesis title:

Studies of ionizing radiation-induced transformations of N,N'-methylenebisacrylamide as potential component of the polymer gel dosimeter

(pol.: Badania radiacyjnie indukowanych przemian N,N'-metylenobisakryloamidu jako potencjalnego komponentu dozymetru żelowego)

 

Beata Sobierajska
(2004/2005)

MSc thesis title:

Preparation of hydrogel-textile composites

(pol.: Opracowanie hydrożelowych kompozytów włókienniczych)

 

Aleksandra Karolczak
(2005/2008)

MSc thesis title:

Preparation and characterisation of composite systems of cotton and hydrogel for medical applications

(pol.: Wytwarzanie i charakterystyka układów kompozytowych na bazie bawełny i hydrożelu do zastosowań medycznych)

Elżbieta A. Sąsiadek
(2006/2007)

MSc thesis title:

Modification of textiles for radiotherapy dosimetry application

(pol.: Modyfikacja tkanin do zastosowania w radioterapii)

Joanna Wojnar
(2007/2008)

MSc thesis title:

Textile finishing with biologically active compounds

(pol.: Modyfikacja tkanin związkami czynnymi biologicznie)

Katarzyna Piechota
(2007/2008)

MSc thesis title:

Preparation and application of antimicrobial polymeric microsystems for modifications of flat textiles

(pol.: Wytwarzanie i zastosowanie antybakteryjnych mikroukładów polimerowych do modyfikacji płaskich wyrobów włókienniczych)

Tomasz Kubiak
(2008/2009)

MSc thesis title:

Dosimetric system with textile component

(pol.: Układ dozymetryczny o podłożu włókienniczym)

Aleksandra Matusiak

(2015)

MSc thesis title:
Evaluation of the properties and chemical composition of the chitosan hydrogels modified with silver addition

(co-promotor)

 

Natalia Wrońska

(2019)

MSc thesis title:

A comparison of filtrations methods in 3D dosimetry