Professor, D.Sc., Ph.D. Marek Kozicki

Laboratory

Students of the Faculty of Material Technologies and Textile Design, Lodz University of Technology may downoload instructions for laboratory practicas. 

Laboratorium: Chemical Finishing of Textiles

 
1. Bielenie lnu
2. Bielenie bawełny
3. Bielenie wełny
4. Rozjaśnianie optyczne
5. Wokończenia wodoodporne
6. Barwienie bawełny barwnikami bezpośrednimi
7. Barwienie bawełny barwnikami siarkowymi
8. Barwienie bawełny barwnikami kadziowymi
9. Barwienie bawełny barwnikami reaktywnymi
10. Barwienie wełny i poliamidu
11. Barwienie poliakrylonitrylu
12. Barwienie poliestru
13. Drukowanie pigmentami i druk sublimacyjny suchy
14. Druk bawelny barwnikami reaktywnymi
15. Odbarwianie wyrobów włókienniczych
16. Przebarwianie wyrobów włókienniczych
17. Barwienie włókien mieszanych poliestrowo-celulozowych
18. Barwienie wyrobów mieszanych poliamidowo-celulozowych
19. Trójkat wybarwień
20. Uszlachetnianie Tekstyliów - Projekt
21. Barwienie wełny barwnikami reaktywnymi
22. Ocena możliwości regulowania proporcji podziału barwnika bezpośredniego między komponenty mieszanki celulozowo-wełnianej
23. Porównanie właściwości barwiarskich barwników metalokompleksowych typu Polfalan i Gryfalan
24. Selekcja barwników zawiesinowych do jednostopniowego barwienia mieszanki poliestrowo-celulozowej sposobem ciągłym z udziałem barwników reaktywnych
25. Barwienie mieszanki poliakrylonitrylowo - wełnianej barwnikami o odmiennym charakterze jonowym
26. Barwienie "ton w ton" mieszanki poliamidowo-wełnianej, obiektywna ocena uzyskanych efektów
27. Wykończenia trudnopalne
28. Ocena uszkodzeń bawełny
29. Trójchromatyczne barwienie wyrobów włókienniczych
30. Barwienie wyrobów włókienniczych różnymi grupami barwników reaktywnych
31. Niszczenie wiązań elektrowalencyjnych barwnik-włókno
   

Laboratorium: Machines in Textile Conservation

 
1. Hala technologiczna
2. Agregat do chemicznego czyszczenia
3. Pralnica bębnowa i wirówka
4. Prasownica do bielizny
5. Suszarka bębnowa
   
Regulamin zaliczenia laboratorium w Zespole ChOWW