Professor, D.Sc., Ph.D. Marek Kozicki

2010

 1. M. Kozicki, E. Rybicki, E. Sąsiadek
  "Sposób wytwarzania dozymetru do pomiarów promieniowania UV, promieniowania jonizującego i rozkładów przestrzennych dawek promieniowania UV i promieniowania jonizującego" (eng. Method of preparation of dosimeter for UV light and ionizing radiation measurements and measurements of UV light and ionizing radiation dose distribution)
  Polish Patent No 208671 (2010.12.27); (submitted: 2007-09-03) 
   
 2. M. Kozicki, E. Rybicki, E. Sąsiadek 
  „Sposób wytwarzania dozymetru do pomiarów promieniowania UV, promieniowania jonizującego i rozkładów przestrzennych dawek promieniowania UV i promieniowania jonizującego” (eng. Method of preparation of dosimeter for UV light and ionizing radiation measurements and measurements of UV light and ionizing radiation dose distribution)
  Polish Patent No 208671 (2010-12-27); (submitted: 2007-09-03)
   
 3. E. Rybicki, B. Filipowska, A.Walawska, M.Kozicki, E. Matyjas-Zgondek
  "Sposób nadawania płaskim wyrobom włókienniczym właściwości antybakteryjnych i antygrzybiczych" (eng. "The method of antifungal and antibacterial finishing of textiles")
  Polish Patent No 214689 (2010-12-21); (submitted: 2008-02-18