Professor, D.Sc., Ph.D. Marek Kozicki

2013

  1. M. Domżalska, T. Biegański, P. Maras, M. Kozicki
    "Zastosowanie 3T rezonansu magnetycznego do pomiarów dozymetru 3D promieniowania jonizującego w radioterapii
    " (eng. "Application of 3T MR to 3D dosimetry of radiation in radiotherapy")
    3 Zastosowanie systemów rezonansu magnetycznego 3.0T w badaniach naukowych i w praktyce klinicznej, Łódź, 15-16 listopada 2013, Książka abstraktów str. 16 (prezentacja ustna)