Professor, D.Sc., Ph.D. Marek Kozicki

2016

 1. M. Jaszczak, M. Dudek, P. Maras, M. Kozicki
  Hydrożelowe układy dozymetryczne do wykorzystania w radioterapiiMała Wielka Nauka - w Labiryncie Nauki, 9-10.12.2016, Łódź, Poland
 2. K. Kwiatos, M. Jaszczak, M. Dudek, M. Kozicki
  Dozymetry polimerowe do wykorzystania w radioterapii - analiza z wykorzystaniem spektroskopii Ramana, Mała Wielka Nauka - w Labiryncie Nauki, 9-10.12.2016, Łódź, Poland
 3.  M. Jaszczak, K. Kwiatos, M. Kozicki, M. Dudek
  Spektroskopia Ramana w analizie polimerowych żeli dozymetrycznych, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Nowoczesne Technologie w Inżynierii Powierzchni, 25-28.09.2016, Łódź – Spała, Poland
 4. M. Jaszczak, M. Dudek, P. Maras, M. Kozicki
  P
  olymer gel dosimetry for 3D dose distribution measurements in radiotherapy, VI Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej, 11-13.04.2016, Rogów, Poland
 5. A. Matusiak, M. Kozicki, E. Leśniewska, A. Pawlaczyk, M.I. Szynkowska
  Ocena zawartości srebra w hydrożelach chitozanowo - srebrowych oraz w tkaninach modyfikowanych za pomocą roztworów koloidalnych hydrożeli, 
  41. Międzynarodowe Seminarium Naukowo - Techniczne „Chemistry for Agriculture” 27 - 30 listopad 2016, Karpacz
 6. A. Pawlaczyk, M. Kozicki, E. Leśniewska, M. Kołodziejczyk, A. Matusiak, M.I. Szynkowska
  Ocena antybakteryjnych właściwości hydrożeli oraz modyfikowanych tkanin bawełnianych w zależności od stężenia chitozanu i azotanu srebraXXI Konferencja "Nowoczesne Metody Instrumentalne w Analizie Śladowej", str. 49, ISBN: 978-83-89379-44-3, 8 - 9 grudnia 2016 r., Warszawa, Poland
 7. M. Kozicki, K. Kwiatos, M. Jaszczak, P. Maras, S. Kadłubowski, E. Sąsiadek, M. Dudek
  Using 3D dosimetry in radiotherapy: DosLab-Poland experience, 6-8.10.2016, CESORO, Ustroń, Poland (Oral presentation)
 8. A. Skorupa, M. Kozicki, P. Maras, M. Ciszek, Ł. Boguszewicz, M. Sokół
  Application of high field MR micro-imaging in polymer gel dosimetry, 6-8.10.2016, CESORO, Ustroń, Poland
 9. K. Kwiatos and M. Kozicki
  Composition and optimization of dye dosimeter based on polyethylene oxide-polypropylene oxide copolymer, XVII Scientific Conference of the Faculty of Material Technologies and Textile Design, Lodz University of Technology, 2016, Lodz, Poland
 10. E. Sąsiadek and M. Kozicki
  A device for analysis of 2D/3D dosimeters, XVII Scientific Conference of the Faculty of Material Technologies and Textile Design, Lodz University of Technology, 2016, Lodz, Poland
 11. K. Kwiatos, M. Kozicki, S. Kadłubowski
  Barwnikowe dozymetry polimerowe do pomiarów dawki promieniowania jonizującego oraz UV,  III Edycja Konferencji Mała Wielka Nauka „W labiryncie nauki” 9 – 10 grudnia 2016, Łódź, Poland
 12. K. Kwiatos and M. Kozicki
  3D dye gels for ionizing and UV radiation dose distribution measurements,  VI Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej, 11 – 13.04.2016, Rogów, Poland