Professor, D.Sc., Ph.D. Marek Kozicki

Hydrogels

Papers

 1. Kozicki M., Kujawa P., Pajewski L., Kolodziejczyk M., Narebski J., Rosiak J.M.
  "Encapsulation of living cells toward artificial, hybrid organs", Eng. Biomaterials, 7-8, 11-15 (1999)

  Abstract
 2. Kozicki M., Kujawa P., Rosiak J.M.
  "Pulse radiolysis study of diacrylate macromonomer in aqueous solution, Radiat. Phys. Chem., 65, 133-139 (2002)",

  Abstract
 3. Ulanski P., Janik I., Kadlubowski S., Kozicki M., Kujawa P., Pietrzak M., Stasica P. and Rosiak J.M.
  "Polymeric Biomaterials Synthesized by Radiation technique - Current Studies at IARC Poland", Polym. Adv. Technol., 13, 951-95 (2002)

  Abstract
 4. Rosiak J.M., Janik I., Kadlubowski S., Kozicki M., Kujawa P., Stasica P., Ulanski P.
  "Radiation formation of hydrogels for biomedical application, in: Radiation synthesis and modification of polymers for biomedical applications, Final results of a co-ordinated research project 19962000",

  ISBN 920119702, 5-48, IAEA, VIENNA, 2002
 5. Rosiak J.M., Janik I., Kadlubowski S., Kozicki M., Kujawa P., Stasica P., Ulanski P.
  "Nano-, micro- and macroscopic hydrogels synthesized by radiation technique", Nucl Instr and Meth B, 208, 325-330 (2003)

  Abstract
 6. Woźniak P., Kozicki M., Rosiak J.M., Przybylski J., Lewandowska-Szumieł M.
  "Alginate hydrogel candidate support for cell transplantation", e-Polymers, 029, (2005)

  Abstract
 7. Rosiak J.M., Ulanski P., Kujawa P., Janik I., Stasica P., Kadlubowski S., Kozicki M.
  "Radiation-induced transformations of polymers in aqueous solutions", Eurasian Chem. Tech. Journal, 7, 225-250, (2005)

  Abstract
 8. Kołodziejczyk M., Kozicki M., Rosiak J.M., Bielecki S.
  "Attempt to the construction and application of hybrid artificial organs", Military Pharmacy and Medicine, 4, 13-19 (2011)

  Abstract
 9. Kozicki M.
  "How do monomeric components of a polymer gel dosimeter respond to ionising radiation: A steady-state radiolysis towards preparation of a 3D polymer gel dosimeter", Radiat. Phys. Chem., 80, 1419-1436 (2011)

  Abstract
 10. Kozicki M., Kołodziejczyk M., Szynkowska M., Pawlaczyk A., Lesniewska E., Matusiak A., Adamus A., Karolczak A.
  Hydrogels made from chitosan and silver nitrate
  Carbohydr. Polym., 140, 74–87 (2016) 
  Abstract
 11. Marek Kozicki, Aleksandra Pawlaczyk, Aleksandra Adamska, Małgorzata Szynkowska-Jóźwik, Elżbieta Sąsiadek-Andrzejczak
  Golden and Silver–Golden Chitosan Hydrogels and Fabrics Modified with Golden Chitosan Hydrogels
  Int. J. Mol. Sci. 23, 5406 (2022)
  Abstract
 12. M. Kozicki, Z. Stempień, B. Rokita, M. Dudek
  Sandwich-type channeled chemical hydrogels manufactured by 3D ink-jet printing
  under freezing conditions using a photochemical process for human cell cultures
  Chem. Eng. J. 481, 148401, 2024
  Abstract

Conference contributions

 1.  J.M. Rosiak, I. Janik, S. Kadlubowski, M. Kozicki, P. Kujawa, P. Ulanski
  "Radiation formation of hydrogels for biomedical applications",
  Third Research Co-ordination Meeting on The Use of Radiation Processing to Prepare Biomaterials for Applications in Medicine, IAEA CRP (F2. 20.24), Ankara, Turkey, 15-19 November, 1999
 2. M. Kozicki, P. Kujawa, L. Pajewski, M. Kołodziejczyk, J. Narębski, J.M. Rosiak
  "Encapsulation of living cells toward artificial, hybrid organs"
  ,
  International Conference of Biomaterials, Cracow'99, Poland, 30.05-02.06.1999, Poster. No P.22, book of abstract, 75
 3. M. Kozicki, P. Kujawa, J. M. Rosiak
  "Encapsulation of living cells towards artificial, hybrid organs", Fifth International Conference on Frontiers of Polymers and Advance Materials & NATO, Advanced Research Workshop. Polymers and Composites for Special Applications, Poznan, Poland, 21-25 June, 1999; book of abstract, 225 
 4. M. Kozicki, J.M. Rosiak
  "Dozymetr hydrozelowy do radioterapii",
  Seminarium Biomaterialy, Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Lodzka, Lodz 09.12.2000, referat nr 14, 32-33 
 5. J.M. Rosiak, I. Janik, S. Kadłubowski, M. Kozicki, P. Kujawa, P. Stasica i P. Ulanski
  "Nano-, micro- and macroscopic hydrogels synthesized by radiation technique",
  IRaP'2002 - International Symposium on Ionizing Radiation and Polymers, Sainte-Adele, Canada, September 21-26, 2002
 6. J.M. Rosiak, I. Janik, S. Kadlubowski, M. Kozicki, P. Kujawa, P. Stasica, P. Ulanski
  "Radiation Formation of Hydrogels for Biomedical Applications"
  ,
  Experts Meeting of the IAEA on Modern Trends in Biomaterials Engineering, University of Washington, Seattle, WA, USA, 30.09-04.10.2002 
 7. P. Ulanski, I. Janik, S. Kadlubowski, M. Kozicki, P. Kujawa, M. Pietrzak, P. Stasica i J.M. Rosiak
  "Hydrogel biomaterials"
  , International Conference MEDTEX'2002, Lodz, October 7-8, 2002, 17-26 
 8. M. Kozicki, M. Kołodziejczyk, K. Filipczak, P. Ulanski, I. Janik, J.M. Rosiak
  "Preparation of polymeric macrocapsules for cell cultivation",
  XIII Conference "Biomaterials in Medicine and Veterinary", October 9-12, Rytro, Poland, Eng. Biomaterials, 30-33, 77-78, 2003 
 9. A. Matusiak, M. Kozicki, E. Leśniewska, A. Pawlaczyk, M.I. Szynkowska
  Ocena zawartości srebra w hydrożelach chitozanowo - srebrowych oraz w tkaninach modyfikowanych za pomocą roztworów koloidalnych hydrożeli, 
  41. Międzynarodowe Seminarium Naukowo - Techniczne „Chemistry for Agriculture” 27 - 30 listopad 2016, Karpacz
 10. A. Pawlaczyk, M. Kozicki, E. Leśniewska, M. Kołodziejczyk, A. Matusiak, M.I. Szynkowska
  Ocena antybakteryjnych właściwości hydrożeli oraz modyfikowanych tkanin bawełnianych w zależności od stężenia chitozanu i azotanu srebra, XXI Konferencja "Nowoczesne Metody Instrumentalne w Analizie Śladowej", str. 49, ISBN: 978-83-89379-44-3, 8 - 9 grudnia 2016 r., Warszawa, Poland
 11. A. Pawlaczyk, A. Adamska, M. Kozicki, J. Albińska, M.I. Szynkowska
  Characterization of chitosan hydrogels modified with gold nanoparticles
  20th European Meeting on Environmental Chemistry, 2-5 December 2019, Lodz, Poland; a book of abstracts, p.123

Patents

 1. K. Gniotek, J. Zięba, M. Frydrysiak, J. Leśniakowski, M. Tokarska, E. Rybicki, M. Kozicki, H. Kapusta
  "Fantom do testowania elektrod tekstylnych do elektrostymulacji prądowej mięśni" (eng. " Phantom for assessment of textile electrods for electrostimulation of muscles")
  Polish Patent No 214977 (2013-10-31); (submitted: 2010-10-19)